Storvreta fritidsgård
29 Juni - 1 juli 2018

Storvreta Kultur & Evenemang

Storvreta Kultur & Evenemang är en förening som från början hette Storcon. Föreningen grundades när planeringen inför det första Storcon började. Föreningen har alltid jobbat med Storcon och dennes intressen. 2015 döptes föreningen om till Storvreta Kultur & Evenemang, då tillsattes en ny styrelse och föreningens uppdrag utökades. Utöver att föreningen jobbar med StorCons olika evenemang så började föreningen även jobba mer tillsammans med andra föreningar, för att kunna dela med sig av utrustning och erfarenheter så Uppsalas föreningsliv kan växa och utveckla sig.