Storvreta fritidsgård
29 Juni - 1 juli 2018

Dessa regler gäller på StorLan

 

REGLER

När du anmäler dig till LAN:et så förväntar vi oss också att du under LANets gång följer våra regler. Arrangörerna har rätten att avvisa personer som bryter mot reglerna från lokalen och från arrangemanget, utan ersättning.

Dessa följer här:

 

 •  Det är förbjudet att flytta, koppla ur eller modifiera arrangörernas utrustning.
 • Högtalare är förbjudna för deltagare under LAN:ets gång. Vi rekommenderar hörlurar istället.
 • Deltagaren får endast använda tilldelat bordsutrymme. Till varje plats hör ett nätverksuttag och ett eluttag. Med hjälp av egen förgreningsdosa kan deltagaren nyttja fler eluttag, men vi tillhandahåller endast ett.
 • Rökning sker utomhus, på anvisad plats. Utanför skolans område.
 • LAN:et är alkohol- och drogfritt. Alkoholpåverkade personer avvisas omgående.
 • Skräp slänger deltagaren i närmsta soptunna. Pant slänger deltagaren i närmsta panttunna.
 • Deltagarens plats ska vara ren och tom innan LAN:et är avslutat. Det ingår i deltagarens ansvar att städa sin egen plats.
 • Åverkan på bord, stolar eller någon annan av arrangörernas utrustning ersätts.
 • Att ladda ner eller visa pornografiskt material är inte tillåtet.
 • Deltagaren visar hänsyn för de andra deltagarna och bemöter dem på ett sådant sätt som en själv skulle vilja bli bemött.
 • Minikylskåp och annan utrustning med hög effekt som inte hör till datorn får inte anslutas till elnätet.
 • StorLAN stöder inte piratkopiering .
 • StorLAN ansvarar inte för privata föremål.
 • Inga soffor/fåtöljer är tillåtna.
 • Din skärm för ej ta upp mer än tilldelad bordsplats, såvida du inte kommit överens med den som sitter bredvid om annat.
 • Endast lanare får vistas i lokalerna.
 • Som deltagare på StorLAN godkänner du att du eventuellt kan bli med på bild och att Storcon har rätt till att publicera dessa bilder.

Har du funderingar eller frågor under LAN:ets gång så är du välkommen att fråga oss!