Storvreta fritidsgård
30 Juni - 2 juli 2017

Vill du komma i kontakt med oss på StorLAN?

Vi som ansvarar för StorLan:

Robert Sjulander
robert.sjulander@storcon.se

Samuel Holmberg
samuel.holmberg@svenskakyrkan.se

Mattias Dyrblom
mattias.dyrblom@uppsala.se