Storvreta fritidsgård
29 Juni - 1 juli 2018

Din trygghet är av stor vikt för oss. Detta vare sig du är besökare, funktionär eller nära anhörig.

Under hela konventet kommer det att finnas sjukvårdare på plats. Dagtid kommer dessa att vara funktionärer med kunskaper i lägst första hjälpen med hjärt- lungräddning. Kvälls- och nattetid kommer vi att ha en sjuksköterska från Ibid Sjukvård. All sjukvårdspersonal kommer att ha vår sjukstuga som utgångspunkt. Sjukstugan är ett rum med egen toalett, säng och soffor. Här kommer eventuella sjukvårdssökande att kunna få den hjälp de behöver, alternativt kunna vänta medan mer professionell hjälp kommer på plats.

Storvretas deltidsbrandstation ligger en minut från konventsområdet, och de är på plats inom sju minuter vid ett eventuellt brandlarm. Vid sjukvårdslarm går det oftast snabbare än så.

I sjukstugans omedelbara närhet kommer vi dessutom att ha ett samtalsrum. Här kommer det kvälls- och nattetid att finnas personal från Svenska Kyrkan. Dessa är vana av krishantering och psykosocialt omhändertagande.

Kvälls- och nattetid kommer vi dessutom att ha väktare på plats.

Vi kommer dessutom att ha konventsvärdar som har extra uppsikt på våra besökare och funktionärder vad det gäller deras välbefinnande.

De flesta av fritidsledarna från Fritid Uppsala har dessutom dagsaktuell utbildning i första hjälpen och hjärt- lungräddning.


Allergi och sjukdom
Storcon arrangeras i offentliga lokaler. Därmed finns det ett förbud mot alla sorters nötter. Vi ber dig att respektera detta, framför allt av hänsyn till de som är allergiska mot nötter.

Om du har någon form av allvarlig allergi, eller en sjukdom som kan ge allvarliga konsekvenser, så ber vi dig att fylla i en särskild blankett för detta när du checkar in. Detta för att underlätta vid ett eventuellt problem. Endast berörd sjukvårdspersonal kommer att ha tillgång till dessa blanketter. Blanketterna förstörs vid konventets slut. Vill du hellre ha tillbaka den när du lämnar konventet, så får du självklart det.

Vi undanbeder även våra besökare att ta med sig citrusfrukter och andra allergener in på området (samt undvika att använda sprejdeoderant och hårsprej på toaletterna).

Se även till att alltid bära med dig din medicin, så att den alltid finns tillgänglig vid behov.Vid frågor, eller om du har mer information att ge, ta kontakt med någon av våra sjukvårdare.